Vozniški izpit po pravilih

Med pomembnejšimi listinami in potrdili, ki jih uporabljamo vsakodnevno za opravljanje življenjskih potreb, je med drugim tudi vozniški izpit, za katerega je potrebno opraviti nemalo poti in pridobiti nekaj dodatnih potrdil.

Tako so med zahtevanimi

  • Zdravniški pregled
  • Republiški testi CPP (cestno prometni predpisi)
  • Prva pomoč
  • Vožnja in praktično usposabljanje

Zdravniški pregled opravimo na medicini dela, pri pooblaščencih, ki so usposobljeni za izdajanje tovrstnega potrdila, o ustreznosti zdravstvenega stanja.

Republiški testi CPP (cestno prometni predpisi), vprašalniki za vozniški izpit, ki so prilagojeni glede na kategorijo opravljanja izpita za izbrano vozilo.

Tečaj prve pomoči je preizkus znanja nudenja prve pomoči, ki ga opravimo v sklopu predpriprave na opravljanje izpita za izbrano vozilo, pred pričetkom praktične vožnje. Gre za osnove, ki jih mora znati vsak, ki sede za volan.

Slednje je vožnja in praktično usposabljanje vožnje, pri pooblaščenih avtošolah. Število ur praktične vožnje za vozniški izpit, ni določeno, to presodi vaditelj vožnje, glede na potek praktičnega usposabljanja.

Vozno dovoljenje, ali vozniški izpit lahko opravljajo osebe, ki imajo v prvi vrsti opravljene vse predhodno zahtevane listine, po dopolnjeni polnoletnosti, osebe, ki imajo vozniški izpit izdan v tujih državah in potrebujejo slovensko dovoljenje in po novem se lahko za vozniški izpit prijavijo mladostniki s šestnajstimi leti, uredijo vsa potrebna potrdila in pri šestnajst in pol letih pričnejo z vožnjo s spremljevalcem. Na ta način potrebujejo dvajset ur praktične vožnje s spremljevalcem, da lahko pristopijo k izpitni vožnji za vozilo.…